Til  Forsiden

 

 

Kogtved Søfartsskoles

Histor

 

 

Til Forsiden

 

En tidliger elev 1951  har denne på sin hjemmeside:

 

 

Herfra er der klippet en tekst fra en velkomst folder anno 1951.

 

J. Lauritzens Søfartsskole

Siden 1930 har Rederiet taget aktiv del i arbejdet med at give vordende Navigatører en foruddannelse ved at drive Skoleskibsvirksomhed.

I 8 År var »Fanø« - en 3 m. Topsejlsskonnert med Hjælpemotor - Rederiets eneste Skoleskib; i 1939 udvidedes Skoleskibsflåden ved, at Rederiet anskaffede et nyt Skoleskib, »RØMØ«, som blev bygget på Basis af de Erfaringer, man havde fået ved Driften af »FANØ«.

Året efter - 1940 - blev Forholdene på Grund af Besættelsen meget alvorlige for Skoleskibs-uddannelsen. Statens Skoleskib »Danmark« blev oplagt i Amerika, »Georg Stage« blev ikke sat i Drift, Rederiets ene Skoleskib »RØMØ« befandt sig i Valencia, og man anså det for betænkeligt at sætte »Fanø« i fart som skoleskib.

Disse Omstændigheder kunne medføre, at der senere vilde blive en følelig Mangel på unge Navigatører, og Rederiet besluttede derfor at oprette en Søfartsskole, som fik til Huse på Sømandshøjskolen i Svendborg; der blev udarbejdet en særlig Arbejdsplan for Rederiets Søfartsskole.

Senere kunde Rederiets Skoleskibs-uddannelse atter genoptages. Man satte igen »Fanø« i Drift som Skoleskib. Da »Rømø« stadig var bundet i Valencia, blev Skibet solgt til Spanien, og man indkøbte i Stedet for en Skonnert fra Sverige, som blev ombygget og indrettet til Skoleskib under Navnet »Turø«. Hvert af disse Skoleskibe blev bemandet med Kaptajn, Styrmand, Kok, Ungmand og 6 Elever blandt Søfartsskolens Drenge.

Resultaterne af Uddannelsen på Søfartsskolen blev, at Rederiet besluttede at fortsætte denne Uddannelsesform, som i første Omgang var en Nødforanstaltning, og man købte derfor i Sommeren 1973 Villaen St. Jørgens Gård i Kogtved, hvor Søfartsskolen nu har til Huse.

Som Elever på Skolen optages Drenge i Alderen Mellem 15 og 18 År. Undervisningen og Opholdet på Skolen er gratis, således at Drenge, der opfylder Betingelserne om Sundhed og forudgående Uddannelse, kan optages uden Hensyn til Økonomiske Kår.

På Skolen undervises mest i praktiske Fag som Bådtjeneste, Skibmandsarbejde, Betjening af Skibsmotor etc., medens der i de teoretiske Fag som Navigation, Søvejsnegler, Dansk, Regning og teoretisk Sømandskab behandles Emner, som Eleverne vil få Nytte af i de første År som Sømænd. Der holdes desuden en Del Foredrag af almenopdragende Art.

Der lægges Vægt på Gymnastik og Idræt, idet Sømandens Arbejde ofte stiller store Krav til hans Fysik, og det er derfor af Betydning, at han er i god, legemlig Form. Også Svømning er et af de vigtige Fag, og det er Skolens Mål at træne Eleverne op til ikke alene at kunne klare sig selv i en Nødsituation, men også at kunne hjælpe andre.

På skolen findes to 24 Fods hvalbåde, som anvendes ved Undervisning i Sejlads og Holdroning, samt et Par joller, hvori Eleverne oprøves i Enkeltmandsroning, Vrikning og Trosseføring. I skolens Garage er opstillet en 35 H. K. »Alliance« skibsmotor, og Eleverne får en Del praktisk Kendskab til en sådan Motors Betjening..

Hvert Kursus slutter med en Prøve, og hver Elev får desuden et Afgangsbevis, hvori Bedømmelse af Flid Orden og Opførelse er anført i første Række

Tidligere Elever kan altid søge Råd og Vejledning ring på Skolen og Rederiets Kontor, hvorfra man følger Elevernes videre Færden og Udvikling

 

 

Jeg startede i 1975 og for tøj og andre fornødenheder skulle der erlægges  1500 kr. som jeg lånte af min far & mor.

 

Udstyret omfattede:

1 par sikkerhedssko størrelse 45

3 Khaki uniforms skjortet med logo/emblem

3 par khaki bukser

2 sæt blåt arbejdstøj ( buks og busseronne) med gule snører

2 gule plast markeringer for at vise jeg var styrmandselev (i JL)

( røde var for maskinmester elever

blå for hovmester elever )

 

 

 

 

 

 

useumsleder

Erik B. Kromann

erik@marmus.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

Her burde der være et billede af

Thala Dan 

hvem har det????

 

 

Send billedet til postkassen

 

 

 

 

 

 

 

Museumsleder

Erik B. Kromann

erik@marmus.dk

Museumsleder

Erik B. Kromann

erik@marmus.dk