Kogtved Søfartsskole

 

 

Kogtved formålsparagraf.


Fra en bog om JL og Knud Lauritzen ( endnu ikke udgivet, forfatter Ole Lauritzen ) bringes her et uddrag:

---------------------

En meget vigtig del af JL var uddannelsen af aspiranter på søfartsskolen I Kogtved.

Konsulen, begyndte med uddannelse af unge sømænd allerede I 1907. Han fortsatte I 1930'erne med to skoleskibe, de tremastede skonnerter “Fanø” og “Rømø” . J. Lauritzen fortsatte efter konsulens død uddannelsesindsatsen.


Ved 2'den verdenskrigs begyndelse I 1939 var der fare for minesprængninger og torpedering af skoleskibene.

Derfor stoppede de og i stedet etablerede JL en søfartsskole på land.


Søfartsskolen blev indrettet I en stor villa i Kogtved lidt vest for Svendborg, på en grund der lå direkte ned til Svendborgsund.

Den kom I de kommende år til at udvikle sig til symbolet på det, som “JL” stod for.


Skolens målsætning blev udtrykt I et “manifest” af 19 september 1974, som KL havde udformet.

Han var fyldt 70, og ville gerne sikre, at skolen kunne fortsætte efter ham:

 


 

Formålet med søfartsskolen og dens arbejde er at give fremtidens kommende ledere fremmest inden for søfarten en positiv karakter- og almen-dannende og kulturel påvirkning og en høj faglig lederpræget uddannelse - second to none.

Der skal stilles de største krav til såvel lærerstabens som elevernes engagement og positive medleven I skolens liv, og der må ikke slækkes på kravet om at skaffe samfundet og Dansk skibsfart medarbejdere af den højeste kvalitet og om elevernes indstilling og ønske om altid at være “først på dæk”.

Der skal lægges vægt på et fint arbejdsklima på skolen med mulighed for initiativ og selvstændighed for lærerstaben og arbejdsglæde for alle.

Skolens stilling som eksperimental skole fastholdes med krav om afprøvning af nye faglige sociale og kulturelle tanker I samfundet – under fastholdelse af forannævnte kvalitetsmæssige og karaktermæssige krav.

Religiøs og politisk påvirkning må ikke finde sted.

Der skal lægges den største vægt på at finde den pædagogiske personlighed, der som skolens leder er I stand til at fremme ovennævnte mål, og han skal gives frihed til - så længe han følger de forannævnte principielle retningslinier – at påtrykke skolen og dens ledelse og arbejde hans eget stempel.

Det skal stedse være søfartsskolens mål, at den tid eleverne tilbringer dér, skal forme sig som et positivt, aktivt, lykkeligt tidsafsnit af deres liv.”


Knud Lauritzen

-----------------

Knud "Skipper" Lauritzen  

Født 12. april 1904 i Esbjerg – Død 7. maj 1978 på jomfruturen for M/F Dana Anglia på Nordsøen