AIS

Automatic

Indentification

System

 

 

 

 

 

AIS er et skibs identifications system, som skibene bruger for at tilkendegive overfor hinanden hvem de er, hvor de er på vej hen, hastighed kurs oh forventet ankomst til destinationen.

 

En side gevinst for os andre er at mange i land har opsat en modtager der videresender områdets signaler til internettet så vi kan sidde hjemme ved PC'en og se hvor dit skib er i verden.

 

 

Den bekymrede mor eller hustru kan se hvor knægten er henne og på somme sider endda regne ud hvornår han/hun er indenfor rækkevidde af GSM mobil dækning og kan SMS eller ringe for at høre om kosten er god og om skipper sejler for hurtigt.

 

Links til sider med mere teknisk om AIS.

 

Farvandsvæsenets sider om AIS.

 

Wikipedia  om AIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MarineTraffic  Dækker det meste af verden

 

Shiptracking.EU  Dækker Nordeuropa og Midelhavet

 

APRS.FI  Dækker også det meste

 

SHIP.AIS  Dækker det meste af england og kanalen

 

Vesseltracker  Dækker Nordeuropa

 

Vesselfinder  Dækker europa

 

Voyage Calculus  Beregner hvornår et skib er fremme

 

Google distance  Googles distance calkulator

 

LocalizaTodo   Dækker vestlige middelhav (Fly også)

 

Det er sjovt at prøve, og uhyggeligt at tænke sig  hvor lidt fagkundskab der skal til for at navigere idag.

Skagerak    Dækker danmarks nordlige del

 

   Forsiden